Oulu – toiminta

INNER WHEEL  OULU Ry

Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Oulun alueen klubi toimii kansainvälisen naisten ystävyys-ja palvelujärjestönä Inner Wheelin sääntöjen mukaisesti.

Aktiiviset klubilaiset ovat mukana moninaisessa toiminnassa antamassa aikaansa, osaamistaan ja tukeaan, mutta samalla saaden itselleen jotain, jota ei voi rahassa mitata- aitoa ystävyyttä ja välittämistä.

Tutustumme kouluihin, kulttuureihin, laitoksiin, organisaatioihin meillä ja muualla, joskus maamme rajojen ulkopuolella. Kuuntelemme luontoja ja osallistumme aktiivisesti voimiemme mukaan. Aiheitamme ovat olleet musiikki, liikunta, kirjallisuus, runot, teatteri, ostosmatkat, metsäretket, hyvä ruoka ja juoma, sauvakävely, taide, jumppa, elokuvat…

Tule mukaan ja ota yhteyttä!

INNER WHEEL OULU RY
TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2022 – 30.6.2023
Kauden teema = ”Work Wonders = tehdä ihmeitä”.

ELOKUU
Uusi toimintakausi aloitettiin 30.8.2022 hallituksen kokouksella Iiri Peurakosken kotona käsityön
kera (=aktiviteetti).
Presidentti Hilkka Kujanpää avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi
aloittamaan uutta toimintakautta.
Hallitus käsitteli ja hyväksyi lokakuun vuosikokoukselle vahvistettavaksi esitettävät asiat.
Kokouksen jälkeen, kahvipöydän ääressä, keskusteltiin ja nautittiin Iirin valmistamasta
herkullisesta tarjoilusta.
SYYSKUU
Syksyn ensimmäinen kuukausikokous pidettiin Martta-liiton tiloissa. Aluksi toiminnanjohtaja Taina
Pirkola kertoi kotivara-asiasta. Kotitalouksien varautumisesta häiriötilanteisiin esim. kotivarasta
kolmen vuorokauden ajalle. Esityksen jälkeen valmistettiin ja nautittiin sieniateria jälkiruokineen.
Ruokailun yhteydessä keskusteltiin ajankohtaisista asioista.
LOKAKUU=VUOSIKOKOUS
Presidentti Hilkka Kujanpää avasi kokouksen toivottaen kaikki lämpimästi tervetulleiksi.
Esitettiin vuosikokoukselle vahvistettavaksi hallituksen 30.8.2022 kokouksessaan käsittelemänsä
ja hyväksymänsä asiat:
Tilinpäätös 1.7.2021-30.6.2022
Hyväksyttiin rahastonhoitaja Maija-Liisa Pikkaraisen esittelemä ja laatima, hallituksen
kokouksessaan käsittelemä ja allekirjoittama, tilinpäätös 1.7.2021-2022.
Todettiin, että toimikausi on hyvin hoidettu, talous koronan takia miinuksella -919,72 €.
Toiminnantarkastajan lausunto
Kuultiin ja hyväksyttiin toiminnantarkastaja Paula Rossin laatima lausunto kaudelta 2021-2022
Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.
Toimintakertomus 1.7.2021-30.6.2022
Kuultiin sihteeri Ulla Pyynyn laatima toimintakertomus kaudelta 2021-2022, joka hyväksyttiin.
Talousarvio 1.7.2022-30.6.2022
Käsiteltiin ja hyväksyttiin rahastonhoitaja Maija-Liisa Pikkaraisen laatima ja esittelemä talousarvio
kaudelle 2022-2023.
Jäsenmaksu 1.7.2022-30.6.2023
Hyväksyttiin jäsenmaksu entisen suuruisena eli 45,00 euroa ja vapaaehtoinen ropo 10,00 euroa.
Lasku jäsenmaksusta toimitetaan aikaisempien vuosien tapaan sähköpostilla.
Toimintasuunnitelma kaudelle 1.7.2022-30.6.2023
Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen esittämä alustava toimintasuunnitelma kaudelle 1.7.2022-
30.6.2023. Suunnitelma toimitetaan sähköpostitse jäsenille.
Lahjoitukset
Kajaanin piirikokouksessa ehdotettiin yhteistä lahjoitusta PERHEKOTILIITOLLE. Oulun klubi ei
osallistunut lahjoitukseen.
Seurakunnan diakoniatyön kautta lahjoitettiin suuri määrä jäsenten kutomia sukkia ja käsineitä
jaettavaksi joululahjapaketeissa. Lahjoituksia tehtiin myös kirkon ulkomaanavun kautta.
Kolmelle musiikinopiskelijalle annettiin stipendit, yhteensä 150,00 €, esiintymisestä klubin 40-
vuotisjuhlassa.
Naistenlinjan tukemiseen lahjoitettiin 200,00 €.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kautta tuettiin Suomessa opiskelevan ugrainalaisen
sairaanhoito-opiskelijan opintoja 200,00 €:lla.
Raahen klubille 45,00 €:n rahalahja klubin täyttäessä 45 vuotta.
Rahalahjoitukset yhteensä 595,00 €.
Syyspiirikokous Kajaanissa 15.10.2022
Oulusta kokoukseen osallistui viisi jäsentä. Virallisina edustajina toimivat presidentti Hilkka
Kujanpää ja sihteeri Ulla Pyyny.
MARRASKUU
Inner Wheel Oulu ry 40 vuotta
Juhlavuotta vietettiin Ravintola Perlassa 9.11.2022. Kutsut oli lähetetty klubin jäsenille, Kansallisen
neuvoston presidentti Raija Partaselle, Piirin puheenjohtaja/ Kajaanin klubin presidentti Taru
Niemelle ja Raahen klubin presidentti Helena Pieskälle, joka myös osallistui juhlakokoukseen.
Raahen ja Kajaanin klubit onnittelivat Oulun klubia rahalahjalla.
Presidentti Hilkka Kujanpää avasi tilaisuuden toivottamalla Inner Wheel sisaret lämpimästi
tervetulleiksi juhlaan. Esitti kohotettavaksi maljan 40 vuotta täyttäneen Oulun klubin kunniaksi ja
kertasi lyhyesti Inner Wheel järjestön arvot ja perustamishistorian.
Valittu työryhmä: Iiri Peurakoski, Ritva Mannermaa ja Marika Marttila olivat koonneet
mielenkiintoisen historiikin Oulun klubin toiminnasta 40 vuoden ajalta otsikolla ”Toiminnan kulkua
vuosien varrelta sanoin ja valokuvin”, jonka Iiri ja Ritva esittivät.
Juhlassa esiintyivät myös Oulun Konservatorion nuorista opiskelijoista koottu trio, joka esitti kaksi
sello kappaletta. Kullekin luovutettiin pieni rahastipendi.
Lisäksi Ulla Pyyny lausui kirjoittamansa runon ja juhlaa jatkettiin erinomaisella illallisella ja
seurustelulla.
Arkistotyöryhmä
Perustettuun arkistointityöryhmään kuuluivat Hilkka Kujanpää, Anna Pennanen, Marika Marttila ja
Ulla Pyyny.
Usean istunnon aikana koottiin arkistossa olevaa aineistoa yhteen ja selvitettiin mitä arkistoidaan ja
mihin arkistoitava materiaali toimitetaan.
Selvisi, että aineistoa voi toimittaa Kansallisarkistoon Ouluun. Arkistoitaviksi hyväksyttiin vuodet
2004-2014.
Presidentti toimitti kansioidun aineiston Kansallisarkistolle 7.6.2023.
JOULUKUU
Teatteri-ilta. Katsoimme keskiviikkona 7.12.2022 Oulun kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä
esitetyn näytelmän ”En päässyt Juliaksi”. Näytelmä oli eläkkeelle jäävän Tuula Väänäsen
viimeinen esitys, jonka he ansiokkaasti nuoren helsinkiläisen näyttelijän Pyry Äikään kanssa
esittivät.
Väliajalla nautimme ennakkoon tilatut glögit piparien kera.
TAMMIKUU => kansainvälinen ilta
Presidentti Hilkka Kujanpää avasi tilaisuuden toivottaen IW-sisarille hyvää alkanutta vuotta ja toi
samalla terveiset Raahen klubin 45-vuotisjuhlasta, johon Oulun Inner Wheel klubista osallistuivat
virallisina edustajina presidentti ja varapresidentti sekä jäsenet Iiri Peurakoski ja Maija-Leena VirtaKangas.
Raahen klubia muistettiin pienellä rahasummalla sekä IW-ruusulla.
Esitelmä
Ajankohtaisten asioiden jälkeen Paula Rossi kertoi Ruotsin vaikutuksesta Oulun historiaan ja
murteeseen otsikolla ”Ruotsin ja Oulun yhteistä historiaa – sanoissakin”.
Esitys oli erittäin mielenkiintoinen ja kertoi lyhyesti siitä, miten pienestä suomenkielisestä Oulusta
oli alkujaan kasvanut kaksikielinen. Oulun murteessa on edelleenkin paljon sanoja, joiden alkuperä
on kehittynyt ruotsin kielestä. Ruotsilta on saatu myös paljon oppia eri alojen osaamiseen. Muun
muassa eri ammatteihin, teollisuuteen ja kaupankäyntiin. Niiden kehittymiseen vuosisatojen aikana
on tullut tietoa ja osaamista alkujaan Ruotsista.
HELMIKUU => VAALIKOKOUS
HENKILÖVALINNAT
Oulun klubin hallitukseen toimikaudelle 1.7.2023-30.6.2024 valittiin hallituksen esityksen
mukaisesti seuraavat henkilöt:
Hallituksen kokoonpano 1.7.2023-30.6.2024
Hilkka Kujanpää, presidentti
Kirsti Norberg, varapresidentti
Marja Nuutinen, past presidentti
Ulla Pyyny, sihteeri
Maija-Liisa Pikkarainen, rahastonhoitaja
Iiri Peurakoski, klubimestari
Sirkka Viitala, jäsen
Laila Kivirauma, jäsen
Marika Marttila ISO, hoitaa kansainväliset yhteydet
Ritva Mannermaa, aktiivi kunniajäsen
Toiminnan tarkastajat 1.7.2023-30.6.2024
Paula Rossi ja varalle Ritva Mannermaa
Piirihallitus 1.7.2023-30.6.2024
Oululaiset edustajat piirihallitukseen:
Puheenjohtaja Tuulikki Kronqvist, rahastonhoitaja Anna Pennanen ja jäsen Marika Marttila
Henkilövalinnat vahvistettiin piirikokouksessa Oulussa 25.3.2023.
IIW:n jäsenäänestys
Äänet päätettiin entisen käytännön mukaan antaa ensisijaisesti pohjoismaisille ehdokkaille.
Piirikokousedustajat
Virallisina piirikokousedustajina toimivat tehdyn päätöksen mukaisesti presidentti ja varapresidentti
tai sihteeri. Klubi maksaa virallisten edustajien matka- ja osallistumismaksut. Muiden osallistujien
osalta klubi hoitaa maksut eri päätöksen mukaisesti taloustilanteen salliessa.
Kansallinen neuvosto KN
Anna Pennanen toimi Kansallisen neuvoston varatoiminnantarkastajana kaudella 1.7.2022-
30.6.2023.
MAALISKUU
Ajankohtaisten asioiden jälkeen aloitimme suunnitelman mukaisen kirjallisuusillan, jonka aiheeksi
olimme valinneet RUNOT.
Kuulimme todella ihania ja koskettaviakin runoja. Jokainen toi tullessaan mieleisensä runon ja luki
sen. Osalla oli itse kirjoitettu tai jonkin toisen teoksesta lainattu runo.
Piirikokous lauantaina 25.3.2023 Oulussa Hotelli-Ravintola de Camlas Hemissä.
Osallistujia oli 18 klubien jäsentä ja vieraana ohikulkumatkalla ollut KN:n presidentti Raija
Partanen.
Sääntöjen mukaisen kokouksen jälkeen kuulimme Paula Rossin kertomana palan oululaista
historiaa otsikolla ”Oulun ruotsalaisen koulun käyneiden tyttöjen elämää 1800-luvulla”.
HUHTIKUU
Ulkoilupäivän tarkoitus oli reippailla kävellen tai sauvakävellen ja korvata jo syksylle suunniteltu
ulkoilupäivä, joka jouduttiin perumaan.
Kävelytiet olivat kuitenkin niin loskaiset, että päätimme kävelylenkin siirtää toiseen kertaan.
Siirryimme mukavasti nuotiopaikalle.
Makkaran paiston lomassa kävimme vilkasta keskustelua tulevasta kaudesta ja ideoitiin siihen
ohjelmaa.
TOUKOKUU
Keskiviikkona 10.5.2023 kokoonnuimme Pikisaaressa Sokeri-Jussin edessä.
Olimme saaneet Pikisaari-oppaaksemme Pekka Hakaheimon. Hän tekee vapaaehtoisena ryhmille
opastettuja kierroksia.
Hänellä oli todella hyvät tiedot Pikisaaren historiasta ja siellä olleesta toiminnasta; mm. pikitehdas,
villatehdas, sahateollisuutta, laivojen ja veneiden rakentamista sekä satamatoimintaa.
Mielenkiintoisen kierroksen jälkeen siirryimme Sokeri-Jussin kievariin pitämään kauden viimeistä
kokousta. Aluksi ruokailimme etukäteen tilatut salaatit, joka tarjottiin myös hyvälle oppaallemme.
Kävimme vilkasta keskustelua menneestä kaudesta ja saimme jonkin verran ideoita myös
seuraavalle kaudelle.
Kauden loppuun kuuluvaa käätyjen vaihtoa ei ollut, sillä Hilkka Kujanpää on lupautunut olemaan
presidenttinä myöskin seuraavan kauden 1.7.2023-30.6.2024.
Kiitimme Hilkkaa erittäin aktiivisesta ja hyvin hoidetusta kauden presidenttiydestä.
– Toimikauden aikana kokoonnuimme Ravintola PERLAn kabinettitiloissa. Toimikauden päättyessä
oli jäsenmäärä 20.
HALLITUS
– Hallitus piti toimikauden aikana kolme kokousta.
Oulu 11.08.2023 HK/UP

TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2021 – 30.6.2022

Kauden teema = ”Kannusta nuoria”.

SYYSKUU

Vuosikokoukselle hyväksyttäviksi esitettävät asiat

– Hallituksen kokouksessaan käsittelemät asiat; Maija-Liisa Pikkaraisen laatima tilinpäätös 30.6.2021 ja talousarvio kuluvalle kaudelle sekä Paula Rossin laatima toiminnantarkastajan lausunto.

Jäsenmaksut

– Jäsenmaksulaskut toimitettiin netin kautta jäsenistölle. Jäsenmaksu on 45,00 euroa ja vapaaehtoinen ”ropo” 10,00 euroa.

Korona-tilanteesta johtuen IW-piiri oli päättänyt jättää keräämättä jäsenmaksuja kaudelta 2021-2022. Talousarvio oikaistiin tältä osin.

Toimintasuunnitelma 2021-2022 – Käydyn keskustelun jälkeen pienin muutoksin ja tarkennuksin alustava toimintasuunnitelma päätettiin esittää vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Vuosikokokouksen jälkeen se päätettiin lähettää jäsenille sähköpostilla.

Muut asiat

– Kokouksen jälkeen Iiri Peurakoski kertoi Oulun Inner Wheelin toiminnasta ja yhteisistä matkoista kotimaassa ja tehdyistä matkoista ulkomaille. Hän on ollut toiminnassa mukana klubin perustamisesta vuodesta 1982 alkaen.

– Marika Marttila kertoi uusien Inner Wheelin sivustojen käytöstä. Oulun klubin sivustoille pääsee osoitteella www.@gmail.IWF.OULU1982.

LOKAKUU => VUOSIKOKOUS

Tilinpäätös 2020-2021

– Hyväksyttiin rahastonhoitajan laatima ja hallituksen kokouksessaan käsittelemä ja allekirjoittama tilinpäätös 2020-2021.

Todettiin, että toimikausi on hyvin hoidettu ja talous on hyvässä kunnossa.

ToIminnantarkastajan lausunto

– Kuultiin toiminnantarkastaja Paula Rossin laatima lausunto kaudelta 2020-2021.

Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.

Talousarvio 2021-2022

– Käsiteltiin rahastonhoitaja Maija-Liisa Pikkaraisen laatima talousarvio kaudelle 2021-2022 ja hyväksyttiin se.

Toimintakertomus 2020-2021

– kuultiin sihteeri Ulla Pyynyn laatima toimintakertomus kaudelta 2020-2021, joka hyväksyttiin.

Esitelmä

Kokouksen jälkeen kuulimme professori, silmälääkäri Nina Hautalan eritttäin ajankohtaisen ja mielenkiintoisen esitelmän silmäsairauksista.

MARRASKUU

– Vierailimme Martta-yhdistyksen tiloissa.

Mukana oli yhdeksän (9) jäsentä sekä Martoista Oulun aluetoimiston uusi toiminnanjohtaja.

-Aluksi kävimme läpi ajankohtaiset kokousasiat. Kuulimme Sirkka Viitalan terveiset syksyn piirikokouksesta, joka pidettin Oulussa 16.10.

– Kokouksen jälkeen osallistujat jaettiin pienempiin ryhmiin. Yksi ryhmä valmisti savukalapiirakan, toinen salaatin ja kolmas ryhmä teki kääretortun.

Herkut olivat suussa sulavan maukkaita.

JOULUKUU

– Tapasimme puuroillan merkeissä, jonka aikana käytiin sovitusti keskusteltua ja kuultiin ehdotuksia helmikuun kokouksessa käsiteltävästä kirjasta. Luettavaksi valitsimme yksimielisesti Rosa Liksomin kirjoittaman, lokakuussa 2021 julkaistun romaanin ”VÄYLÄ”.

Kirja on kirjoitettu meän-kielellä, eli Tornionjokilaakson murteella.

Korona- pandemian takia peruttiin tammi- ja helmikuun kokoukset.

HELMIKUU = puhelinkokoukset

HENKILÖVALINNAT

– Oulun klubin hallitukseen toimikaudelle 2022-2023 valittiin puhelinkokousten jälkeen seuraavat henkilöt:

Hallituksen kokoonpano 2022-2023

Hilkka Kujanpää, presidentti

Laila Kivirauma, varapresidentti (uusi)

Marja Nuutinen, past presidentti

Ulla Pyyny, sihteeri

Maija-Liisa Pikkarainen, rahastonhoitaja

Iiri Peurakoski, klubimestari

Ritva Mannermaa, jäsen

Kirsti Norberg, jäsen (uusi) (valittiin 28.11.2021 kuolleen Tuulikki Pyykön tilalle)

Marika Marttila ISO, hoitaa kansainväliset yhteydet

Toiminnan tarkastajat 2022-2023

Paula Rossi ja varalle Liisa Lähdesmäki

Piirihallitus 2022-2023

Oululaiset edustajat piirihallitukseen:

Varapuheenjohtaja Tuulikki Kronqvist, rahastonhoitaja Anna Pennanen ja jäsen Marika Marttila

Henkilövalinnat vahvistettiin piirikokouksessa Raahessa 26.3.2022.

IIW:n jäsenäänestys

– Äänet päätettiin entisen käytännön mukaan antaa pohjoismaisille ehdokkaille.

Piirikokousedustajat

– Virallisina piirikokousedustajina toimivat tehdyn päätöksen mukaisesti presidentti ja varapresidentti sekä rahastonhoitaja. Klubi maksaa virallisten edustajien matka- ja osallistumismaksut. Muiden osallistujien osalta klubi hoitaa maksut eri päätöksen mukaisesti taloustilanteen salliessa.

Kansallinen neuvosto KN

– Anna Pennanen toimi Kansallisen neuvoston varatoiminnantarkastajana kaudella 2021-2022.

MAALISKUU

– Pitkän tauon jälkeen kokoonnuimme PERLAssa 16.3.

Ennen kuukausikokousta oli hallitus kokoontunut ja vahvistanut allekirjoituksillaan tehdyt henkilövalinnat ja käsitellyt seuraavan kauden toimintasuunnitelman esitettäväksi ja jaettavaksi jäsenille.

– Päätettiin tehdä seuraavat lahjoitukset:

Ilembulan Ystävät ry:lle 500 euroa ja Kirkon ulkomaanavun kautta Ukrainan sota-alueen avustuskeräykseen 1000,00 euroa.

Kokouksen jälkeen kuulimme ja katsoimme kuvin KT Hannele Karikosken mielenkiintoisen esityksen oululaisen lääkäri Leena Pasasen elämäntehtävästä Ilembulan sairaalassa Tansaniassa.

Piirikokous lauantaina 26.3. Raahessa

– Oulustaa oli mukana osallistujia 5.

HUHTIKUU

-keskiviikkona 13.4. kokoonnuimme Oulun Taidemuseolle. Kahvin jälkeen pääsimme erittäin hyvän oppaan mukana järjestetylle kierrokselle, jossa tutustuimme liminkalaiseen taidemaalari Vilho Lampeen ja hänen nyt esillä olevaan tuotantoonsa.

Lampi oli kuollessaan vain 34-vuotias, mutta ehti saada aikaan mittavan tuotannon n. 500 teosta, joita on useissa maamme taidemuseoissa.

TOUKOKUU = käätyjen vaihto

Marja Nuutisen kotona

– Vietimme Marja Nuutisen kokona mukavan, vapaamuotoisen tilaisuuden eri aiheista keskustellen.

Nautimme hyvästä ja runsaasta tarjoilusta.

– Marja luovutti käädyt tulevan kauden presidentille Hilkka Kujanpäälle.

Keskustelimme lukemastamme Rosa Liksomin kirjasta ”Väylä”, joka oli tarkoitus käsitellä jo helmikuussa.

Keskusteltiin seuraavan kauden toimintasuunnitelmasta ja toivoimme, että Korona-tilanne olisi helpottanut niin, että pääsisimme viettämään kokonaista toimintakautta.

Kiitämme Marjaa erittäin hyvin hoidetusta kahden kauden presidenttiydestä.

– Toimikauden aikana kokoonnuimme Ravintola PERLAn kabinettitiloissa. Toimikauden päättyessä oli jäsenmäärä 19.

HALLITUS

– Hallitus piti toimikauden aikana kaksi kokousta.

Oulu 26.7.2022 MN/up

INNER WHEEL  OULU RY

TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2020 – 30.6.2021

SYYSKUU

– Kokouksessa käsiteltiin lokakuussa vuosikokoukselle esitettäviksi seuraavat asiat:

 

  1. Lahjoitus

Keskusteltiin mahdollisista lahjoituksista, jonka jälkeen päätettiin osallistua 200 eurolla  Beirutin räjähdyksen jälkeen tarvittavaan jälleenrakennus- ja avustuskeräykseen  yhdessä muiden klubien kanssa.

 

  1. Jäsenmaksut

Jäsenmaksulaskut toimitettiin netin kautta jäsenistölle.

Vahvistettu jäsenmaksu on 45,00 euroa ja vapaaehtoinen ropo 10 euroa.

 

  1. Arpajaiset

Arvottiin Ulla Pyynyn maalaama öljyvärimaalaus, jonka voitti Terttu Konola.  Tauluarpojen tuoton 130,00 euroa Ulla lahjoitti klubin käyttöön.

 

  1. Toimintasuunnitelma 2021-2022

-Käydyn keskustelun  jälkeen pienin muutoksin ja tarkennuksin alustava toimintasuunnitelma  päätettiin esittää vuosikokouksen hyväksyttäväksi.  Vuosikokokouksen jälkeen se päätettiin lähettää jäsenille sähköpostilla.

 

  1. Käätyjen vaihto

Kevään kaikki kokoukset peruttiin korona-pandemian takia, joten käätyjen vaihto siirrettiin hoidettavaksi syksyn ensimmäisessä kokouksessa.  Tuulikki Kronqvist luovutti käädyt tämän kauden presidentille Marja Nuutiselle.

 

  1. Muut asiat

Muistimme valkoisella ruusulla PERLAn ravintoloiitsija Jaria hänen kumppaninsa Janin huhtikuisen poismenon johdosta.

Muistimme ja muistelimme toukokuussa edesmennyttä Tuovi Tönningiä ja pidimme hiljaisen hetken hänen muistolleen.  Tuovi oli yksi klubin perustajista ja klubin jäsen lähes elämänsä loppuun eli 90-vuotiaaksi saakka.

LOKAKUU =>  VUOSIKOKOUS

Tilinpäätös 2019-2020

– Hyväksyttiin rahastonhoitajan  laatima ja hallituksen kokouksessaan käsittelemä ja allekirjoittama tilinpäätös 2019-2020.

Todettiin, että toimikausi on hyvin hoidettu ja talous on hyvässä kunnossa.

Tiominnantarkastajan lausunto

– Kuultiin toiminnantarkastaja Paula Rossin laatima lausunto kaudelta 2019-2020.

Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.

Talousarvio 2020-2021

– Käsiteltiin rahastonhoitaja Maija-Liisa Pikkaraisen laatima talousarvio kaudelle 2020-2021 ja hyväksyttiin se.

Toimintakertomus 2019-2020

– luettiin sihteeri Ulla Pyynyn laatima toimintakertomus kaudelta 2019-2020, joka hyväksyttiin.

Kokouksen jälkeen kuulimme infektiolääkäri, professori Timo Hautalan mielenkiintoinen esitelmä ajankohtaisesta aiheesta KORONA.  Käytiin yhdessä vilkasta keskustelua siitä ja saimme esittää aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

 

MARRASKUU

– Käsiteltiin ajankohtaiset kokousasiat, jonka jälkeen oli esitelmän vuoro.

Sisarukset toimitusjohtaja Kristiina Fredriksson ja myymäläpäällikkö Satu Hammar-Hutri esittelivät edustamansa yrityksen Hammar Oy:n toimintaa.   Mielenkiintoisen esityksen aiheena oli ”Valoa oululaisille 110 vuotta”.

 

Korona- pandemian takia peruttiin joulu- ja tammikuun kokoukset.

Osallistuttiin Korona-korttien myyntiin, jonka tuotto 180 euroa lahjoitettiin Kansallisen neuvoston kautta toimitettavaksi avustuskohteeseen.

HELMIKUU => VAALIKOKOUS

– Presidentti Marja Nuutinen avasi kokouksen toivottaen tervetulleiksi osallistujat.

HENKILÖVALINNAT

– Oulun klubin hallitukseen toimikaudelle 2021-2022 valittiin hallituksen kokouksessaan 03.02.2021 tekemän esityksen mukaisesti seuraavat henkilöt:

 

Hallituksen kokoonpano 2021-2022

Marja Nuutinen, presidentti

Hilkka Kujanpää, varapresidentti

Tuulikki Kronqvist, past presidentti

Ulla Pyyny, sihteeri

Maija-Liisa Pikkarainen, rahastonhoitaja

Iiri Peurakoski, klubimestari

Ritva Mannermaa, jäsen

Tuulikki Pyykkö, jäsen

Marika Marttila ISO, hoitaa kansainväliset yhteydet

Toiminnan tarkastajat 2021-2022

Paula Rossi ja varalle Liisa Lähdesmäki

Piirihallitus 2021-2022

                      Oululaiset edustajat piirihallitukseen:

Past puheenjohtajana Sirkka Viitala ja jäsen Tuulikki Kronqvist.

Henkilövalinnat piirihallitukseen vahvistettiin puhelinpiirikokouksessa  27.3.2021.

 

IIW:n jäsenäänestys

– Äänet päätettiin entisen käytännön mukaan antaa pohjoismaisille ehdokkaille.

Piirikokousedustajat

– Virallisina piirikokousedustajina toimivat tehdyn päätöksen mukaisesti presidentti ja varapresidentti tai sihteeri.  Klubi maksaa virallisten edustajien matka- ja osallistumismaksut.  Muiden osallistujien osalta maksut hoidetaan eri päätöksen mukaisesti taloustilanteen salliessa.

Kansallinen neuvosto KN

– Anna Pennanen  toimii Kansallisen neuvoston varatoiminnantarkastajana kaudella 2020-2021.

 

 

Muut asiat

Inner Wheel piiri 140 ry:n perustaminen

– Piiri 140 ry on perustettu ja perustamisasiakirja allekirjoitettiin.  Allekirjoittajina ovat Oulun, Raahen ja Kajaanin klubien presidentit.

– IW:n nettisivut sivut uudistettiin

IIW Convention Intiassa

Kokous pidettiin netin kautta etäkokouksena, johon Oulusta osalllistui Sirkka Viitala.

TOUKOKUUN KOKOUS

Koitelinkoskella Kiiminkijoen rannalla makkaranuotion ääressä.

Koko päivän kestänyt sade oli lakannut kuin tilauksesta saapuessamme Koiteliin.  Mukana oli kuusi jäsentä ja lisäksi Hilkka Kujanpään ystävätär  Kirsti Nordberg tutustumassa meihin ja toimintaamme.  Hänestä toivomme saavamme uuden jäsenen tulevana kautena.

Makkaranuotion ääressä ideoimme, suunnittelinne ja täydensimme tulevan kauden ohjelmaa.  Suunnitelma on hyvä ja toivomme, että pääsemme toteuttamaan sen.

Nuotiolla pidetty vapaampi tapaaminen oli mukava päätös muuten aika ankealle kaudelle.

 

– Toimikauden aikana kokoonnuimme  Ravintola PERLAn kabinettitiloissa.  Toimikauden päättyessä oli jäsenmäärä 20.

HALLITUS

– Hallitus piti toimikauden aikana kaksi kokousta.

Oulu 11.8.2021                   Ulla Pyyny, sihteeri

TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2019 – 30.6.2020

SYYSKUU

Kokouksessa käsiteltiin vuosikokoukselle esitettäviksi seuraavat asiat:

Tilinkäyttöoikeus

Osuuspankissa olevan klubin tilin käyttöoikeus on rahastonhoitaja Maija-Liisa Pikkaraisella.

Lahjoitus

Hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti tehdään 2.000 euron suuruinen lahjoitus Auta Lasta ry:n Heinäsalmen lastenkodin lasten lelu-  ja tarvikehankintaan.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksulaskut toimitettiin netin kautta jäsenistölle.

Vahvistettu jäsenmaksu on 45,00 euroa ja vapaaehtoinen ropo 10 euroa.

Toimintasuunnitelma 2019-2020

– Käydyn keskustelun  jälkeen pienin muutoksin ja tarkennuksin alustava toimintasuunnitelma päätettiin esittää vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

 

Kokouksen jälkeen kuulimme vieraamme Tuomiokapitulin hiippakuntasihteeri, pastori Saija Kronqvistin esitelmän aiheesta ”Kirkon kasvatuksen nykytila”.  Esitelmä oli erittäin mielenkiintoinen ja ajankohtainen.  Hän laittoi myös kokousosallistujat miettimään ryhmätyönä esitykseen liittyviä kysymyksiä ja hakemaan niihin vastauksia.  Virkistävää, mutta vaikeita asioita.  Kiitimme häntä mielenkiintoisesta ja erilaisesta esityksestä.

 

LOKAKUU =>  VUOSIKOKOUS

Inner Wheel Suomi-Finland Kansallinen neuvosto ry- nimisen yhdistyksen perustaminen

Inner Wheel Oulu ry:n hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin allekirjoittaa Inner Wheel Suomi-Finland Kansallinen Neuvosto ry:n perustamiskirja.

Tehdyn päätöksen mukaisesti sen allekirjoitti klubin presidentti Tuulikki Kronqvist.

– Hyväksyttiin rahastonhoitajan  laatima ja hallituksen kokouksessaan käsittelemä ja allekirjoittama tilinpäätös 2018-2019.

Todettiin, että toimikausi on hyvin hoidettu ja talous on hyvässä kunnossa.

– Kuultiin toiminnantarkastaja Marja Nuutisen laatima lausunto kaudelta 2018-2019.

Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.

– Käsiteltiin rahastonhoitaja Maija-Liisa Pikkaraisen laatima talousarvio kaudelle 2020-2021 ja hyväksyttiin se.

– Kuultiin sihteeri Ulla Pyynyn laatima toimintakertomus kaudelta 2018-2019, joka hyväksyttiin.

– Alustava toimintasuunnitelma kaudelle 2019-2020  toimitettiin sähköpostitse kaikille.

– Tehdyn päätöksen mukainen lahjoitus Auta Lasta ry:n Heinäsalmen lastenkodin lasten lelu- ja tarvikehankintaan 2.000 euroa luovutettiin 3.10.2019.

 

MARRASKUU

– Aluksi kävimme läpi Kansallisen neuvoston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä kuulimme toiminnantarkastajan lausunnon siitä.

 

Piirikokous ja Rally Helsingissä 26.-27.10.2019

– Kuulimme kommentteja mukana olleilta oululaisilta jäseniltä, joita mukana oli 6 henkilöä. He olivat olleet tyytyväisiä kokousjärjetelyihin sekä pitivät kuulleista esitelmistä, jotka poikkeuksetta koskivat ikäihmisille tarkoitettuja ammattilaisten laatimia ravinto- ja liikuntaohjeita sekä erilaisia harrastusmahdollisuuksia.

Helsingin yliopiston professori Timo Sandbergin Lääkäri- lehdessä ollut artikkeli aiheesta ”Vanhuustutkimus” löytyy netistä hakusanalla ”Geriatriset oireyhtymät on estettävissä”.

 

Päätimme, että kuukausikokouksissa myytävien ”Taidelasiarpojen” hinta on  toistaiseksi 10 euroa. Arpojen myynti on toiminut hyvänä lisänä taloustilanteessa.

 

– Kokousasioiden jälkeen kuulimme kutsuttuna vieraana olleen opetusneuvos Marja Rysän kertomana ja hauskasti esittämänä otteita kirjoittamastaan omaelämäkerrallisesta kirjasta.

JOULUKUU => KULTTUURI-ILTA  / PIKKUJOULU

– Ilta järjestettiin aikaisempien vuosien tapaan avec- tilaisuutena.

Iltaan kuului teatteriesitys ”isovanhempien ABC” teatteri Riossa.

Osallistujia oli mukana yhteensä 14.

TAMMIKUU => KANSAINVÄLINEN ILTA

– Aluksi keskusteltiin asialistan mukaisista ajankohtaisista asioista.  Presidentti kertoi, että IW:n sivustojen ylläpitäjäksi on valittu oululainen Jorma Tapio.  Ylläpitokustannukset jaetaan kaikkien klubien kesken ja tarkennus osuudestamme saadaan myöhemmin.

– Ajankohtaisten asioiden jälkeen kuulimme LT Tuula Tähtisen mielenkiintoinen ja hauskasti kerrottu matkakertomus valokuvineen miehensä kanssa tekemältä kolmen viikon mittaiselta  laivaristeilymatkalta Antarktiselle eli etelänavalle.

Kertomansa mukaan matka ja matkaseura olivat hyviä, mutta yhden kerran käynti oli riittävä.

HELMIKUU => VAALIKOKOUS

– Presidentti Tuulikki Kronqvist avasi kokouksen toivottaen tervetulleiksi osallistujat sekä kutsuttuna esitelmöitsijänä toimivan psykiatri, puheterapeutti Tuula de Bruijin.

Todettiin kokouksen osallstujat, joita oli mukana 12 henkilöä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuulikki Kronqvist ja sihteeriksi Ulla Pyyny.

HENKILÖVALINNAT

– Oulun klubin hallitukseen toimikaudelle 2020-2021 valittiin hallituksen kokouksessaan 28.1.2020 tekemän esityksen mukaisesti seuraavat henkilöt:

 

Hallituksen kokoonpano 2020-2021

Marja Nuutinen, presidentti

Terttu Konola, varapresidentti

Tuulikki Kronqvist, past presidentti

Ulla Pyyny, sihteeri

Maija-Liisa Pikkarainen, rahastonhoitaja

Iiri Peurakoski, klubimestari

Ritva Mannermaa, jäsen

Hilkka Kujanpää, jäsen

Marika Marttila ISO, hoitaa kansainväliset yhteydet

Toiminnan tarkastajat 2020-2021

Paula Rossi ja varalle Liisa Lähdesmäki

Piirihallitus 2020-2021

                      Oululaiset edustajat piirihallitukseen:

Puheenjohtajaksi Sirkka Viitala ja jäseneksi Ritva Mannermaa.

Henkilövalinnat piirihallitukseen vahvistettiin puhelinpiirikokouksessa  28.3.2020.

IIW:n jäsenäänestys

– Äänet päätettiin entisen käytännön mukaan antaa pohjoismaisille ehdokkaille.

Piirikokousedustajat

– Virallisina piirikokousedustajina toimivat tehdyn päätöksen mukaisesti presidentti ja varapresidentti tai sihteeri.  Klubi maksaa virallisten edustajien matka- ja osallistumismaksut.  Muiden osallistujien osalta maksut hoidetaan eri päätöksen mukaisesti taloustilanteen salliessa.

Kansallinen neuvosto KN

– Tuula Kareinen Oulusta toimi Kansallisen neuvoston puheenjohtajana 2019-2020.

Anna Pennanen Oulusta on valittu Kansallisen neuvoston varatoiminnantarkastajaksi kaudelle 2020-2021.

IW Finland nettisivujen uudistaminen

– Verkkosivustojen uudistuksen toteuttamista varten on perustettu työryhmä.  Piirin 140 edustajana työryhmässä toimii Marja-Leena Korva Raahesta.  Sivustojen ylläpidon vuosikustannukset ovat ennakkoilmoituksen mukaan n. 2 euroa/jäsen.

– Muita ajankohtaisia asioita ei ollut, joten annettiin puheenvuoro vierailevana esitelmän pitäjänä toimivalle psykiatri, puheterapeutti Tuula de Bruijinille.

Esitelmän aiheena oli ”MASENNUS”.  Esitelmä oli erittäin mielenkiintoinen, vakavasti otettava, aina ajankohtainen ja koskettaa lähes jokaista.  Esitelmän aihe saikin aikaan vilkasta keskustelua ja paljon hyviä kysymyksiä.

 

MAALISKUU

– Maaliskuun kokouksen esitelmän pitäjänä piti olla Satu Hammar-Hutri, joka perui osallistumisensa sairauden takia.

Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia asioita ja keskusteltiin tulevasta kaudesta ja ideoitiin sitä.

 

Korona-pandemia

– Loppukauden kokouksille kävi niin ikävästi, että ne jouduttiin perumaan maailmanlaajuisen Korona-pandemian takia.  Pandemia vaikuttaa kaikkeen ja kaikkialla maailmassa, eikä kukaan tiedä, kuinka kauan tilanne pysyy vakavana.

Päätimme katsoa tilannetta uudelleen syksyn aikana.  Kaikki maamme IW-klubit päättivät lopettaa toimintansa toistaiseksi.

– Käätyjen vaihto siirrettiin tapahtuvaksi syksyn ensimmäisessä kokouksessa

– Toimikauden aikana kokoonnuimme jokaisen kuukauden toisena keskiviikkona Ravintola PERLAn kabinettitiloissa.  Kokouksiin osallistui keskimäärin 14 jäsentä. Toimikauden päättyessä oli jäsenmäärä 21.

HALLITUS

– Hallitus piti toimikauden aikana kaksi kokousta.

MUU OSALLISTIMINEN

– Kesäkuussa 2019 viikolla 24 Oulun Tullin Rotary-klubi esitti yhteistyöpyynnön Inner Wheelille osallistua heidän järjestämälle viikon mittaiselle kansainväliselle Handy Camp- kehitysvammaisten leirille. Kehitysvammaisia avustajineen oli yhteensä 10 henkilöä, joista 5 oli kotoisin Venäjältä ja muut leirille osallistujat olivat eri puolilta Suomea. Sihteeri Ulla Pyyny osallistui leirille ja toimi kehitysvammaisten apuna valitsemassa puutarhalta Hietasaaressa sijaitsevan Koivula- kodin pihaan istutettavia kesäkukkia ja salaatteja sekä opasti niiden istuttamisessa.

Oulu 15.8.2020                   Ulla Pyyny, sihteeri

TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2018 – 30.6.2019

SYYSKUU

Kokous pidettiin Maija-Leena Virta-Kankaan kotona, joka toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Presidentti Anna Pennanen kiitti Maija-Leenaa kutsusta ja kertoi, että olemme iloksemme saaneet uuden jäsenen Laila Kivirauman.  Ennen varsinaisen kokouksen alkua kävimme esittelykierroksen, joimme kahvit ja nautimme runsaista pöydän antimista.

Kahvipöydässä käytiin vilkasta vapaata seurustelua ennen kokouksen alkamista.

Tilinpäätös 1.7.2017-30.6.2018

Kuultiin rahastonhoitaja Maija-Liisa Pikkaraisen laatima tilinpäätös, jonka hallitus oli kokouksessaan allekirjoittanut tilintarkastusta varten ja vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Rahastonhoitaja Maija-Liisa Pikkarainen kertoi, että Osuuspankissa oleva Rallyn tili  on miinusmerkkinen. Se päätettiin hoitaa Inner Wheelin tililtä ja samalla päätettiin Rallyn tili lopettaa..

Tilinkäyttöoikeus

Osuuspankissa olevan klubin tilin käyttöoikeus on rahastonhoitaja Maija-Liisa Pikkaraisella.

Nettisivujen päivitys annettiin tehtäväksi Marika Marttilalle.

Päivitettiin tiedot ja lisättiin kauden toimintasuunnitelma.

LOKAKUU =>  VUOSIKOKOUS

Hyväksyttiin rahastonhoitajan  laatima ja hallituksen kokouksessaan käsittelemä ja allakirjoittama tilinpäätös kaudelta 2017-2018.

Todettiin, että toimikausi on hyvin hoidettu ja talous on hyvässä kunnossa.

Kuultiin toiminnantarkastaja Anna Pennasen laatima lausunto kaudelta 2017-2018.

Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.

Kuultiin sihteeri Ulla Pyynyn laatima toimintakertomus kaudelta 2017-2018, joka hyväksyttiin.

Alustava toimintasuunnitelma kaudelle 2018-2019 on toimitettu sähköpostitse kaikille.

MARRASKUU

Kokoonnuimme Paula Rossin kutsumana Oulun Yliopistolle.

Presidentti Anna Pennanen kiitti Paulaa kutsusta.  Käytiin läpi ajankohtaiset asiat, jonka jälkeen pääsimme kuuntelemaan ja tutustumaan Paula Rossin esitelmään, jonka aiheena oli 1800-luvulla eläneiden kahden oululaisen porvaristytön tarina.

Porvarisperheiden tyttärien kasvatukseen liittyi vahvasti kielitaidon kartuttaminen.  Kielitaitoa hankittiin lähettämällä tytär sukulaisten tai tuttavien luokse ulkomaille opettelemaan kieliä sekä porvaristytön elämään liittyviä seurustelu- ja käyttäytymistapoja.  Samalla matkalla he saattoivat myös löytää sen oikean sydänystävän.  Seurustelu ei kuitenkaan tullut kysymykseen ilman vanhempia.

Yhteydenpito kotiin tapahtui ainoastaan kirjeitse, joiden kulku oli hidasta ennen postilaitoksia tai tämän päivän viestimiä.

Vierailut kestivät pitkään ja aluksi tyttäret ikävöivät perhettään ja ystäviä.

Kuulimme erittäin mielenkiintoisen ja hauskasti kerrotun tarinan.

JOULUKUU => PIKKUJOULU /KULTTUURI-ILTA

Ilta järjestettiin edellisvuosien tapaan avec- tilaisuutena.

Iltaan kuului Madetojan salilla esitettävä Beethovenin 9:s sinfonia.

Kaikki varatut 20 pääsylippua myytiin.

TAMMIKUU => KANSAINVÄLINEN ILTA

Aluksi keskusteltiin asialistan mukaisista ajankohtaisista asioista, jonka jälkeen kuultiin  mielenkiintoinen esitelmä Sirkka Viitalan kertomana sanoin ja kuvin miehensä kanssa keväällä tekemältään vaellusmatkalta Espanjan Compostellaan. Koko reitin pituus on 800 km.  Heidän kulkemansa 5 päivän reitti oli 100 km:n pituinen.

Matka oli ollut erittäin mielenkiintoinen ja antoisa, jota Sirkka suositteli.  Osallistujien on kuitenkin oltava hyväkuntoisia sillä matka on vaativa ja rankka pituudeltaan ja maastoltaan.

HELMIKUU => VAALIKOKOUS

Presidentti Anna Pennanen avasi kokouksen toivottaen osallistujat sekä kutsuttuna esitelmöitsijänä asemakaavapäällikkö, arkkitehti Kari Nykäsen tervetulleiksi.

Todettiin kokouksen osallsitujat, joita oli mukana 17 henkilöä.

Ennen kokousta annettiin puheenvuoro arkkirtehti Kari Nykäselle, jonka aiheena oli Oulun kaupungin alueiden uusrakentaminen, joka on hyvin vilkasta.

Keskustan kaupunkikuvaa on pyritty rakentamaan siten, että siellä onmyös tarvittavia maamerkkejä, eli korkeitakin rakennuksia.  Todettiin, että asunnot ovat tämänhetkisen rakentamisen myötä neliöiltään pienempiä, kuin aikaisemmin.

Nyt on kuitenkin käyty keskustelua siitä, pitäisikö lähelle keskustaa tai keskustan alueelle rakentaa myös perheasuntoja.

Mielenkiintoisen esityksen aikana ja sen jälkeen kokousosallistujilla oli mahdollisuus tehdä kysymyksiä ja kommentoida asioita aiheeeseen liittyen.  Aiheesta käytiin vilkasta keskustelua.

HENKILÖVALINNAT

Hallituksen kokoonpano 2019-2020

Tuulikki Kronqvist, presidentti

Marja Nuutinen, varapresidentti

Anna Pennanen, past presidentti

Ulla Pyyny, sihteeri

Maija-Liisa Pikkarainen, rahastonhoitaja

Iiri Peurakoski, klubimestari

Ritva Mannermaa, jäsen

Anne Sjöberg, jäsen

Marika Marttila ISO, hoitaa kansainväliset yhteydet

Toiminnan tarkastajat 2019-2020

Paula Rossi ja varalle Liisa Lähdesmäki

 

Piirihallitus 2019-2020

Oululaiset edustajat piirihallitukseen:

Terttu Konola, past puheenjohtaja, Sirkka Viitala varapuheenjohtaja, Ritva                       Mannermaa, jäsen

Henkilövalinnat piirihallitukseen vahvistettiin piirikokouksessa Raahessa 23.3.2019.

IIW:n jäsenäänestys

Äänet päätettiin entisen käytännön mukaan antaa pohjoismaisille ehdokkaille.

Piirikokousedustajat

Virallisina piirikokousedustajina toimivat tehdyn päätöksen mukaisesti presidentti ja varapresidentti tai sihteeri.  Klubi maksaa virallisten edustajien matka- ja osallistumismaksut.  Muiden osallsitujien osalta maksut hoidetaan eri päätöksen mukaisesti taloustilanteen salliessa.

Lahjoitukset

Vierailumme yhteydessä Auta Lasta ry:ssä Anna Pennanen lahjoitti lasten ja nuorten kirjoja n. 20 kpl.

Osallistuimme yhteisvastuukeräykseen yhden kokouksen arpajaistuotolla.

MAALISKUU

Kokoonnuimme Auta Lasta ry:n tiloihin  hallituksen puheenjohtaja Marja-Leena Kemppaisen kutsumana.

Presidentti Anna Pennanen kiitti Marja-Leenaa kutsusta ja tilaisuudesta tutustua ko. yhdistyksen  toimintaan.

Hän on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana 30 vuoden ajan.

Hän kertoi yhdistyksen alkuhistoriasta ja toiminnasta, joka on erittäin merkittävää.

Alueen rakennuksissa toimii mm lastenkoti, jossa asuvat lapset ovat huostaan otettuja. Lapset ovat usein tullessaan vasta vauvaikäisiä ja viettävät elämäänsä ja käyvät sieltä koulunsa  aina aikuisuuden kynnykselle asti.

Lastenkodissa asuu tällä hetkellä 22 lasta ja lisäksi alueen asunnoissa asuu jo aikuisuuden kynnyksellä olevia nuoria opettelemassa oman elämisen alkua.

Kaikki kouluikäiset käyvät koulua eri asteiden oululaisissa oppilaitoksissa.

Marja-Leena Kemppaisen mielenkiintoisen esityksen aikana nautimme kahvin kanssa erittäin runsaita herkkuja suolaista ja makeaa ihanan mansikkakakun kera.  Kaikki tarjotut leivonnaiset ja salaatit on valmistettu yhdistyksen omassa keittiössä.

Varsinaisia kokousasioita ei ollut, mutta käytiin läpi lähtijät piirikokoukseen Raaheen lauantaina 23.3. ja sovittiin kuljetuksista.  Lähtijöitä on 8 henkilöä.

HUHTIKUU

Keskusteltiin seuraavan kauden toiminnasta ja ideoitiin mielenkiintoisia aiheita esitettäväksi toukokuun aikana pidettävälle hallituksen kokoukselle.

TOUKOKUU => VAIHTOKOKOUS

Presidentti Anna Pennanen avasi kauden viimeisen kokoukseen toivottaen miehensä Matin kanssa osallistujat tervetulleiksi perheensä omistamaan Kesäkoti Apajaan Muhoksen Laitasaareen.

Ennen varsinaisen tilaisuuden alkua nautittiin erinomainen oman pihan mustaherukoista varioiden tehdystä kuohujuomasta.  Sen jälkeen nautittiin kahvin kera Annan valmistamista herkuista, jonka aikana käytiin vilkasta keskustelua seuraavaan kauden toiminnasta.

Presidentti Anna Pennanen luovutti käädyt seuraavan kauden presidentille Tuulikki Kronqvistille.

Anna Pennanen kiitti jäseniä kuluneesta mielenkiintoisesta toimikaudesta.

Käätyjen vaihdon jälkeen luovutettiin jo tavan mukaisesti kesäkukka-amppelit entiselle ja tulevalle presidentille ja toivotimme uudelle presidentille onnea tulevalle kaudelle ja kiitimme Anna Pennasta erittäin mielenkiintoisesta ja monipuolisesta kaudesta.

Mietittiin tulevan kauden ohjelmarunkoa, josta käytiin keskustelua.  Merkittiin sovitut tulevan kauden kokousjankohdat ja päivämäärät sekä alustavasti jo ideoidut tapahtumat.

Sihteeri toimittaa alustavan toimintasuunnitelman koko jäsenistön käyttöön sähköpostitse.

Kokouspaikkana päätimme pitää Kahvila-ravintola PERLAN.

HALLITUS

Hallitus piti toimintakauden aikana kolme kokousta.

KOKOUSOSALLISTUJAT

Kuukausikokouksiin on osallistunut keskimäärin 15 jäsentä.

 

JÄSENET

Toimintakauden päätyttyä jäsenmäärä oli 28.

Oulu 8.8.2019  Ulla Pyyny

TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2017 – 30.6.2018

SYYSKUU

Kokouksen aluksi Iiri Peurakoski kertoi Oulun klubin perustajajäsenen Helena Snellmanin kuolleen. Kuollessaan hän oli 89-vuotias. Sytytetiin kynttilä hänen muistolleen ja pidettin hiljainen hetki.

Kokousesitelmänä kuultiin mielenkiintoinen tarina nyt jo 90-vuotiaan Iiris Laulajaisen työskentelystä ja kokemuksesta 17-vuotiaana vapaaehtoisena Lottana Viipurin sotilassairaalassa kesän ajan 1944.

Oulusta Tuula Kareinen ja Marika Marttila osallistuivat Kansallisen neuvoston kokoukseen. Yhtenä erittäin tärkeänä viestinä klubeille tuotiin se, että seurattaisiin ja luettaisiin netissä myös toisten klubien sivustoja ja pidettäisiin omat sivustot ajantasalla.

Kuultiin Tuula Kareinen kertomana Rallyn ajankohtaisista asioista, käytännön järjestelyistä ja aikatauluista. Rally on Oulussa 14.-15.10.2017.

LOKAKUU => VUOSIKOKOUS

Hyväksyttiin rahastonhoitaja Irja Pirisen laatima ja hallituksen kokouksessaan käsittelemä ja hyväksymä tilinpäätös kaudelta 2016-2017.

Todettiin, että toimikausi on hyvin hoidettu ja talous on hyvässä kunnossa.

Kuultiin toiminnantarkastaja Anna Pennasen laatima lausunto kaudelta 2017-2017.

Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.

Kuultiin sihteeri Ulla Pyynyn laatima toimintakertomus, joka hyväksyttiin.

Alustava toimintasuunnitelma kaudelle 2017-2018 on toimitettu sähköpostitse kaikille.

INNER WHEEL RALLY 2017 OULUSSA 14. – 15.10.2017

Lokakuussa 2015 oli tehty päätös, että Rally järjestetään Oulussa lokakuussa 2017.

Heti päätöksen jälkeen perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli ideoida ja neuvotella eri tahojen kanssa mm. majoituksista, kuljetuksista, ohjelmista ja niiden suorittajista laaditun talousarvion puitteissa hintoineen.

Piirimme teki paljon töitä klubiensa kanssa yhteistyössä erinomasen ohjelman ja tilaisuudden aikaansaamiseksi.

Liitteenä olevan RALLYN toimintasuunnitelman ja -kertomuksen on laatinut Tuula Kareinen.

Piirimme sai paljon kiitosta kaikesta järjestelyihin liittyvistä ammattitaidolla tehdyistä tehtävistä, majoitusjärjestelyistä, kuljetuksista ja ohjelmasta sekä tiedottamisesta koko vuoden ajan eri tilaisuuksissa. Kauniit kiitokset on aina mukava vastaanottaa ja niitä tuli runsaasti.

Rallyn osallistujamäärä oli lähes sata. Sata oli siis näin 100-vuotiaan Suomen kunniaksi hyvä luku myös talousarviota laadittaessa, mutta muutamaa jäi puuttumaan. Taloudellisestikin se meni hyvin, vaikka ihan budjettiin ei ylletty.

Jokainen piirin klubi sai jäsenmääränsä mukaan jaetun osuuden tilille jääneestä loppusummasta.

MARRASKUU => KIRJALLISUUSILTA

Kokouksen varsinaisen asialistan lisäksi Tuula Kareinen kertoi järjestämämme Rallyn onnistuneen erinomaisen hyvin ja siitä on saatu todella hyvää palautetta osallistujilta eri puolilta Suomea.

Kirjallisuusillan aiheena kuulimme useita lastenkirjoja kirjoittaneen ja tutkimustyötä yhdessä historioitsija Markus H. Korhosen kanssa tehneen kirjailija Päivi Honkakosken mielenkiintoisen esitelmän kirjoittamastaan kirjasta ”Prinsessa Ebba”.

Ebba oli oululaisen maaherra Lavoniuksen tytär, joka meni naimisiin saksalaisen prinssin kanssa.

JOULUKUU => PIKKUJOULU /KULTTUURI-ILTA

Ilta järjestettiin edellisvuosien tapaan avec- tilaisuutena. Kaikki varatut 20 pääsylippua myytiin.

Katsoimme ja ennen kaikkea kuultiin hieman erilaista mielenkiintoista musisointia Juha Tapion ja Otto Kanervan yhteiskonsertissa nimellä ”Tahroja paperilla”.

TAMMIKUU => KANSAINVÄLINEN ILTA

Aluksi keskusteltiin asialistan mukaisista ajankohtaisista asioista, jonka jälkeen kuultiin erittäin mielenkiintoinen esitelmä Anna-Liisa Kärnän henkilökohtaisista kokemuksista aiheena ”Kansainvälinen adoptio”.

HELMIKUU => VAALIKOKOUS

Presidentti Sirkka Viitala avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi.

Todettiin kokouksen osallsitujat, joita oli mukana 11 henkilöä.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Sirkka Viitala ja sihteerinä Ulla Pyyny.

HENKILÖVALINNAT

Hallituksen kokoonpano 2018-2019

Anna Pennanen, presidentti

Tuulikki Kronqvist, varapresidentti

Sirkka Viitala, past presidentti

Ulla Pyyny, sihteeri

Maija-Liisa Pikkarainen, rahastonhoitaja

Iiri Peurakoski, klubimestari

Ritva Mannermaa, jäsen

Paula Rossi, jäsen

Irja Pirinen, jäsen

Marika Marttila ISO, hoitaa kansainväliset yhteydet

Toiminnan tarkastajat 2018-2019

Marja Nuutinen ja varalle Liisa Lähdesmäki

Piirihallitus 2018-2019

Oululaiset edustajat piirihallitukseen

Terttu Konola, puheenjohtaja, Ritva Mannermaa, jäsen ja Marika Marttila past puheenjohtaja.

Henkilövalinnat piirihallitukseen vahvistettiin piirikokouksessa Kajaanissa 24.3.2018.

IIW:n jäsenäänestys

Tuula Kareinen ja Ulla Pyyny valtuutettiin yhdessä hoitamaan jäsenäänestys ohjeiden mukaan. Äänet päätettiin entisen käytännön mukaan antaa pohjoismaisille ehdokkaille.

Piirikokousedustajat

Virallisina piirikokousedustajina toimivat tehdyn päätöksen mukaisesti presidentti ja varapresidentti tai sihteeri. Klubi maksaa virallisten edustajien matka- ja osallistumismaksut. Muiden osallsitujien osalta maksut hoidetaan eri päätöksen mukaisesti taloustilanteen salliessa.

Lahjoitukset

Vanhustentalo Lassintalon Hoivalle asukkaiden käyttöön ja virkistykseen lahjoitettiin 2000 euron edestä laitteita mm. televisioita, soittimia ja vatkaimia. Lahjoituksen johdosta saimme myös medianäkyvyyttä paikallislehti Forumin toimittajan tekemän jutun muodossa valokuvineen.

Toinen 2000 euron lahjoitus annettiin ODL:n kautta vähävaraisten perheiden lasten harrastustoimintaan liittyvien tarvikkeiden hankintaan.

MAALISKUU

Lisää kulttuuria. Kokous järjestettiin Galleria Kajasteessa, jonka omistaja Anna-Maija Kajaste kertoi omasta työstään ja mielenkiintoisen tarinan päätymisestä galleristiksi.

Kuulimme myös koskettavan tarinan nuoresta kuukauden naistaiteilijasta

Äny Jaatisesta ja hänen tuotannostaan, johon myös tutustuimme.

Ajankohtaisina asioina presidentti muistutti Kajaanin piirikokouksesta.

Tuula Kareinen hankkii osallistujien junaliput yhteisostona.

HUHTIKUU

Diakoniajohtaja Pekka Asikainen avasi vierailutilaisuuden toivottaen osallistujat tervetulleiksi ODL:n kirkkosaliin.

Hän otti vastaan 2000 euron lahjoituksemme ja kiitti siitä.

Aluksi kuultiin Pekka Asikaisen kertomana mielenkiintoisesta diakoniatyöstä, joka on lähinnä avuntarpeessa olevien auttamista taloudellisesti ja muuten erilaisissa vaikeuksissa olevien ihmisten auttamista myös henkisen avun muodossa ikään ja asemaan katsomatta. Oulussa on syrjäytymisvaarassa oleville nuorille mm. erilaisia työpajoja ja kahvilatoimintaa.

Kokoukseen osallistui myös uutena jäsenenä Pohjola Nordenissa toimiva Anne Sjöberg. Hän esitteli itsensä ja kertoi työstään, johon kuuluu mm. erilaisten koulutusten järjestäminen. Tavoitteena on edistää paikallista pohjoismaista vuorovaikutusta, järjestää erilaisia teemaseminaareja, kulttuuritapahtumia, kirjailijavierailuja sekä jäsenmatkoja. Toimipaikkana Oulun lisäksi on Kuusamo.

Kuultiin lyhyt katsaus Kajaanin piirikokouksesta.

Keskusteltiin seuraavan kauden toiminnasta ja ideoitiin mielenkiintoisia aiheita esitettäväksi toukokuun aikana pidettävälle hallituksen kokoukselle.

TOUKOKUU => VAIHTOKOKOUS

Presidentti Sirkka Viitala avasi kauden viimeisen kokoukseen toivottaen osallistujat tervetulleiksi Ravintola Nallikarin tiloihin.

Ennen varsinaisen tilaisuuden alkua nautittiin maittava oman valinnan mukainen iltapala, jonka jälkeen presidentti Sirkka Viitala luovutti käädyt seuraavan kauden presidentille Anna Pennaselle.

Sirkka Viitala kiitti jäseniä kuluneesta mielenkiintoisesta ja työntäyteisestä vuodesta

Käätyjen vaihdon jälkeen luovutettiin jo tavan mukaisesti kesäkukka-amppelit entiselle ja tulevalle presidentille ja toivotimme uudelle presidentille onnea tulevalle kaudelle ja kiitimme Sirkka Viitalaa erittäin mielenkiintoisesta ja monipuolisesta kaudesta.

Jaettiin osallistujille tulevan kauden ohjelmarunko, josta käytiin keskustelua. Siitä löytyvät kokousjankohdat ja päivämäärät sekä alustavasti jo ideoidut tapahtumat.

Sihteeri toimittaa alustavan toimintasuunnitelman koko jäsenistön käyttöön sähköpostitse.

Maija-Leena Virta-Kangas toi kokousväelle terveiset mielenkiintoisesta ja antoisasta IWC of Brisbane Australian kokouksesta. Mukana hänellä oli kokouksessa lahjoitettuja lippustandaareja käyttöömme.

Kuulimme Terttu Konolan muistelmia työskenneltyään Ravintola Nallikarin johtajana kolmenkymmenen vuoden ajan. Hän kertoi ja muisteli lämmöllä mielenkiintoisesta työstään ja työhistoriaansa.

HALLITUS

Hallitus piti toimintakauden aikana kolme kokousta.

KOKOUSOSALLISTUJAT

Kuukausikokouksiin on osallistunut keskimäärin 14 jäsentä.

Oulu 7.8.2018 Ulla Pyyny

INNER WHEEL OULU ry

TOIMINTAA KAUDELLA 2016 -2017

SYYSKUU
Klubilla oli osasto Pohjois-Suomen Messujen järjestämillä kaksipäiväisillä Seniorimessuilla. Osastolla oli aina kaksi henkilöä muutaman tunnin jaksoissa myymässä hankkimiamme tuotteita ja kertomassa Inner Wheelin toiminnasta. Kokemus oli niin hyvä, että mahdollisuuksien mukaan osallistumme tämän tyyppisiin tapahtumiin jatkossakin.
Messuilla myytävistä ”hypistelymuffeista” jäi muutama ja myytäviä kirjoja jonkin verran, jotka lahjoitimme vanhusten palvelutaloon.

LOKAKUU / VUOSIKOKOUS
keskiviikkona 12.10.2016 kolo 18.00
– Käsiteltiin hallituksen hyväksymä ja rahastonhoitajan laatima tilinpäätös kaudelta 2015-2016
– Kuultiin Rally-työryhmän tilannekatsaus

MARRASKUU
keskiviikkona 9.11.2016 klo 18.00
– Ajankohtaiset kokousasiat
– Kokousesitelmänä oli ”sydän ja siihen liittyvät sairaudet ja ongelmat”. Asiantuntijana kuultin erikoissairaanhoitaja Anja Yli-Kokkilaa.

JOULUKUU
keskiviikkona 14.2.2016
Puuroilta Maija-Liisa Juntusen kotona, osoitteessa Koskitie 36.

TAMMIKUU
keskiviikkona 11.1.2017
– Ajankohtaiset kokousasiat, jonka jälkeen
Piispatar Hannele Salmi kertoi kesällä tekemästään matkasta Tansaniaan.

HELMIKUU / VAALIKOKOUS
keskiviikkona 8.2.2017
– Klubin hallituksen kokoonpano 2017-2018
– Käsiteltiin uusittuja IW-sääntöjä. Muutosesitykset käydään läpi kokouksessa ja toimitetaan sääntötyöryhmän käyttöön.

MAALISKUU
keskiviikkona 15.3.2017
– Ajankohtaiset kokousasiat ja Rallyn tilannekatsaus, jonka jälkeen kuultiin lähetyssihteeri Helena Ylimaulan mielenkiintoinen esitelmä aiheesta ”Mitä unemme kertovat meistä”.

HUHTIKUU
keskiviikkona 19.4.2017
– Klubin ajankohtaiset asiat
– Ideoita tulevan kauden toimintaan
– Rally-tapahtuman suunnittelu ja ideointi. Kuultiin ajankohtaistietoa Rallyn suunnitelmista ja jo tehdyistä sopimuksista.
Huhtikuulle aiottu jo perinteinen kirjallisuusilta siirrettiin pidettäväksi syksyn aikana.

TOUKOKUU
keskviikkona 10.5.2017 Ainolan puisto, Kahvilaravintola KIIKKU
Käätyjen vaihto ja vapaata seurustelua.
Presidentti Maija-Liisa Pikkarainen kiitti jäseniä aktiivisesta ja monipuolisesta kaudesta, jonka jälkeen hän luovutti käädyt tulevan kauden presidentille Sirkka Viitalalle.

Jäsenmäärä toimikauden päätyttyä oli 27

Oulu 18.8.2017/up

TOIMINTAKERTOMUS 2013-14

Hallitus        

Presidentti /ISO                  Marika Marttila

Varapresidentti                   Riitta Jouppila

Past presidentti                   Irja Pirinen

Sihteeri                               Tuula Kareinen

Rahastonhoitaja                  Ulla Pyyny

Klubimestari                        Iiri Peurakoski

Jäsen                                  Tuulikki Kronqvist

Toiminnantarkastajat          Anna Pennanen ja/tai Marja Nuutinen

 

Jäsenistö     Toimikauden alussa 31 jäsentä ja kauden lopussa 29 jäsentä.

Keskimäärin 15 osallistujaa osallistui kokouksiin.

Hallituksen kokoukset

 

Lokakuun 9. Hallitus kokoontui Holiday Inn hotellin kabinetissa. Klubin tavaroiden uutta säilytyspaikkaa mietittiin. Riittävän vanhat asiakirjat viedään maakunta-arkistoon kuten piirin paperit. Saadut viirit on nyt sihteerin kotona. Käsiteltiin syyskokoukselle  esitettävät asiat.

Tammikuun 20. kokoonnuttiin Irja Pirisen kotona. Keskusteltiin klubin ja piirin toimi-henkilöehdokkaista. Seuraavan toimikauden 14-15 piirikokousta esitetään Oulussa järjestettäväksi 21.03.15. Kuhmon kokouksen kuljetusjärjestelyjä selvitettiin.

Toukokuun 27. hallitus tapasi Riitta Jouppilan luona. Tulevaa toimintasuunnitelmaa hiottiin, paljon päivämääriä on jo tiedossa.  Jäsenmaksuja oli joiltakin unohtunut, rahastonhoitaja Ulla lähestyy näitä sisaria kirjallisesti. Saadaanpa tuokin asia hoitoon.

 

KLUBIN TOIMINTA

ELOKUU

Toiminta aloitettiin elokuussa. Avecien kanssa kävimme tutustumassa Liminganlahden luontokeskukseen. Oppaan johdolla tutkailtiin syysmuuttoa tekeviä lintuja, merikotkakin nähtiin. Ravintola Lintusessa nautimme kerrassaan herkullista siikakeittoa ja marjarahkaa.

SYYSKUU

Kaupungintalon edustalle kokoonnuimme kävelykierrokselle. Murhia ja mysteereitä, kummituksia ja kohtaloita –nimiselle kierrokselle meitä johdatti Tuula Kareinen. Tämän jälkeen siirryttiin Tuovi Tönningin vieraanvaraiseen kotiin, jossa herkuteltiin ja   keskusteltiin Kuopion piirikokouksen aiheista ja matkaan liittyvistä asioista. Nettikoulutuksesta käytiin vilkasta keskustelua, hämmentävä uusi asia puhutti melko tavalla. Viirien ja arkiston säilytykseen liittyvät asiat jätettiin hallituksen mietittäväksi.

LOKAKUU

Vuosikokousasiat käsiteltiin hallituksen tekemän esityksen pohjalta. Muutamia pieniä muutoksia tehtiin toimintasuunnitelmaan. Lahjoituskohdetta ei vielä tässä kokouksessa päätetty, katsotaan mitä talvi tuo tullessaan. Psykiatri Mikko Naaralan erittäin mielenkiintoinen esitys ”Ikääntyminen ja mielenterveys” herätti runsaasti kysymyksiä.

Syyspiirikokous järjestettiin 20.10.  Kuopiossa Rallyn yhteydessä. Virallisina edustajina Marika Marttila ja Ulla Pyyny sekä Ritva Mannermaa piirin varapuheenjohtajana. Lisäksi Aune Kaartinen, Terttu Konola ja Iiri Peurakoski.  Lakisääteisiä asioita käsiteltiin.  Pohjoismaiden yhteinen hyväntekeväisyyskohde on Grönlannin inuiittien nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Tanskan ehdotuksesta.   Piirin omaa hyväntekeväisyyskohdetta ei valittu.

MARRASKUU

Tuomiokirkon kryptassa kokoonnuimme jälleen avecien kera. Meitä oli 30 henkilöä paikalla kuuntelemassa Pikkaraisen Matin, tuomiorovastimme,  tarinointia.  Maukkaan mustikkapiirakan ja kahvin jälkeen keskityimme kuuntelemaan Matin esitystä aiheesta Krypta. Mitä kaikkea tuo sana tarkoittaa, millaisia kryptoja on eri puolilla maailmaa, miten niitä käytetään nykyisin. Keskustelimme myös Oulun kirkollisesta elämästä, tulevan talven tapahtumista sekä  liturgisista tavoista eri puolilla maata.

Tilaisuudessa kerättiin avustusta Filippiinien hirmumyrskyn tuhojen korjaamiseen. Kirkon ulkomaanavun kautta lähetimme  260 euroa.

JOULUKUU

Sokerin-Jussin Kievarin kotoisissa tiloissa nautimme iloisessa seurassa Kievarin jouluista ateriaa: variksenmarjaglögia,   paistettua ankanrintaa lisukkeineen ja luumurahkaa piparien kera. Joulutervehdyksiä luettiin. Täyteen varatussa ravintolassa ei meille ollutkaan omaa kabinettia, joten päätimme olla ilahduttamatta  joululauluilla muita ravintolan asiakkaita. Asioistakin keskusteltiin, mutta pöytäkirjaa ei ruokapöydässä pidetty. Ensi vuonna sitten.

TAMMIKUU

Svenska Privatskolanin Källarsaleniin kokoonnuimme Kansainvälistä iltaa viettämään.  Rehtori Sampo Backman kertoi n. 300 oppilaan koulun pitkästä ja värikkäästä historiasta, oppilaista ja nykyisestä toiminnasta: päiväkodista – ylioppilaaksi saman katon alla.

Klubimme jäsen Paula Rossi kertoi koulun entisen oppilaan, taitelija Åke Mattaksen töistä (mm.salin katto- ja seinämaalaukset) sekä kansainvälisyydestä Oulussa.

Ehdokasasettelu niin piirin kuin klubinkin tasolla oli haastavaa, mutta aikamme kun asiaa kääntelimme niin ehdokkaat kumpaankin löytyivät. Myös ehdokkaat kansainvälisiin tehtäviin saatiin järjestymään. Sihteeri lähettää postit eteenpäin välittömästi.

HELMIKUU

Helmikuu – hallintokuu. Klubin hallituksen kokous, Piirin 140 hallituksen kokous ja oma klubikokous. Kiitos hallituksen perinpohjaisen työn henkilövaalit saatiin suoritettua rivakasti ja kokousväki saattoi keskittyä kuuntelemaan Sirkka Mäkelän kirjallisuusesitelmää. Piirihallituksen kokoukseen osallistuneet sisaret Kajaanista ja Raahesta jäivät seuraamaan kokousta. Runsaasti julkisuutta kaikissa medioissa  saavuttanut Pauliina Rauhalan teos ”Taivaslaulu” oli aiheena. Keskustelu kävi vilkkaana myös aterialla.

MAALISKUU

Talven liukastelujen jälkeen oli mielenkiintoista mennä kuuntelemaan uudenlaisesta liikuntamuodosta Reformi-Pilateksesta. Tämä rentouttava, venyttävä ja rauhoittava liikunta ei kuormita niveliä, mutta tasapainottaa voimaa ja liikkuvuutta,  lisää koordinaatiota ja verenkiertoa. Ohjaaja Tarja Suonisen johdolla ryhmämme kokeili uuden lajin suorittamista, hauskaa oli kaikilla.

Liikunnan jälkeen iltaa jatkettiin kokouksen merkeissä. Kuhmon piirikokouksen asioista keskusteltiin.   8.3. on kansainvälinen Naisten päivä, jota IIW toivoi muistettavan klubikokouksissa teemalla ”väkivaltaa vastaan”

Lounas-Kahvila Neljä Kaisaa tarjosi puitteet Kuhmon kevätpiirikokoukselle. Monta pähkinää oli purtavaksi tässäkin kokouksessa. Henkilövaalit kuten aina, kukaan ei halua alkaa.  Kuhmolaiset aikovat lopettaa toiminnan väen vähyyden vuoksi. Varojen keruuta mietittiin. Piirin nettityöryhmän raportti puhutti. Vaikeaa, vaikeaa  on mutta hitaasti hyvää tulee.

Toinen kirjallisuusilta Pauliina Rauhalan teoksesta järjestettiin Terttu Konolan kotona, koska kaikki halukkaat eivät päässeet mukaan helmikuun klubikokoukseen. Tertun luona oli yhdeksän klubilaista mukana.

HUHTIKUU

Kokousasiat käsiteltiin rivakasti. Kuhmon kuulumisia kertoivat Riitta Jouppila, Maija-Leena Virta-Kangas ja Tuula Kareinen. Uusille nettisivuille on saatu jäsenluettelot, toimintasuunnitelma ja muutamia pöytäkirjojakin.

Kokouksen päätteeksi Terttu Konola ja Tuulikki Kronqvist kertoivat kuvien kera matkastaan Etelä-Afrikkaan. Saimme erittäin monipuolisen kuvan tuosta yli 52 miljoonan asukkaan maasta, sen historiasta siirtomaavallan osana, buureista, apardheid-politiikasta, Nelson Mandelasta sekä nykypäivän elämästä. Erinomaisista kuvista näimme monipuolisen katsauksen maan rikkaasta kasvi- ja eläinkunnasta upeita maisemia unohtamatta.

TOUKOKUU

Inner Wheel toiminta oli hyvin edustettuna myös Rotarien Piirijuhlassa Oulussa. Maija-Leena Virta-Kangas Kansallisen Neuvoston presidenttinä oli kutsuttu esittämään virallinen tervehdys pääjuhlassa. Marika Marttila ja Tuula Kareinen olivat aulatiloissa esittelemässä IW:n toimintaa ja myymässä sekä klubin että piirin tuotteita.

Ulla Pyyny oli ”lainassa” Rotareiden palvelutiskin takana. Hyvää, osaavaa sihteeriä siitä miesporukasta ei löytynyt. Toiminnastaan Ulla palkittiin Rotarien PDF- mitalilla.

Hannalan perinteisiä herkkuja nautittiin alakerran kahvilassa ennen yläkerrassa vietettävää kauden viimeistä tapahtumaa: Käätyjen vaihtoa. Presidentti Marika Mattila kiitti sisaria monipuolisesta ja mielenkiintoisesta toimintakaudesta. Hän luovutti käädyt tulevalle presidentille Riitta Jouppilalle.  Keskustelun aiheita ei tästäkään tilaisuudesta puuttunut. Tulevan kauden toimintatavan muuttumisesta päätettiin ja syyskausi alkaa yhdessä Maanpuolustusnaisten ja Sotilaskotisisarten kanssa. Kööpenhaminaan lähtemisestä oli kiinnostusta, olisihan tuo iso tapahtuma kerrankin ihan naapurissa.Marikalle ja jäsenille sydämelliset kiitokset kiinnostavasta ja aktiivisesta kaudesta.

Oulu 28.08.2014 tk

TOIMINTAKERTOMUS 2014-15

Hallitus

Presidentti:  Riitta Jouppila

Varapresidentti: Terttu Konola

Past presidentti/ISO: Marika Marttila

Sihteeri: Tuula Kareinen

Rahastonhoitaja: Ulla Pyyny

Klubimestari: Iiri Peurakoski

Jäsen: Tuulikki Kronqvist ja Maija-Liisa Pikkarainen

Toiminnantarkastajat : Anna Pennanen ja/tai Marja Nuutinen

Jäsenistö Toimikauden alussa 29 jäsentä ja kauden lopussa 27 jäsentä.

Keskimäärin 15 osallistujaa osallistui kokouksiin.

Hallituksen kokoukset

Lokakuun 1 . Hallitus kokoontui Tuula Kareisen luona. Riittävän vanhat paperit siirretty maakunta-arkistoon. Saadut viirit on nyt Marika Marttilan kotona. Käsiteltiin syyskokoukselle esitettävät asiat. Nettikoulutus puhuttaa ja mietityttää,

Helmikuun 2. kokoonnuttiin Riitta Jouppilan kotona. Keskusteltiin klubin ja piirin toimi-henkilöehdokkaista. Klubin taloudellinen tilanne on kohtuullinen.

Keskusteltiin tulevan piirikokouksen käytännön järjestelyistä.

KLUBIN TOIMINTA

SYYSKUU

Naisenergiaa oli tarjolla talon täydeltä kauden ensimmäisessä tapaamisessa Reserviläishuoneistossa. Yhteinen tapaaminen Sotilaskotijärjestön naisten ja Maanpuolustusnaisten kanssa oli erittäin antoisa tilaisuus. Saimme kuulla toistemme toiminnasta. Anna Pennanen kertoi vihreiden sisarten toiminnasta paljon muutakin kuin ”sotkun munkeista”. Leena Mikkonen valisti meitä maanpuolustusnaisten tehtävistä toimintavalmiuksien turvaamisessa kriisi- ja poikkeusolojen varalta. Riitta Jouppila kertoi meidän toiminnastamme. Kaikkiaan paikalla oli n. 50 naista, joista IW klubilaisia 14.

LOKAKUU

Kokouksen aluksi luovutettiin Honourad Active Badge -kunniamerkki Iiri Peurakoskelle kiitokseksi hänen aktiivisesta ja uutterasta työstään klubissa ja piirissä, Vuosikokousasiat käsiteltiin hallituksen tekemän esityksen pohjalta. Joitain pieniä muutoksia tehtiin toimintasuunnitelmaan. Nettikoulutuksen järjestäminen vain etelässä harmittaa kokousväkeä. Onneksi meillä on Marika Marttila ja Raahen klubissa Hilkka Okkonen, jotka auttavat hädässä. Maija-Leena Virta-Kankaan piirtämiä joulukortteja päätettiin tilata, samoin puuttuvia merkkejä jäsenille tilataan Saksasta. Erityistä teemaa tässä kokouksessa ei ollut vaan keskusteltiin rahasta tai sen puutteesta. Arpajaisia ja myyjäisiä mietittiin, raahelaiset kuulemma menevät naisten messuille myymään kortteja ym. Keittolautasen ääressä ravintolasalin puolella päättyi tämäkin kokous.

MARRASKUU

Keskusteltiin Kööpenhaminan tulevasta kokouksesta. Liikenneyhteydet ovat laman myötä menneet ihan mahdottomaksi, meiltä lähtee vain Maija-Leena Virta-Kangas, joka äänestää kokouksessa kaikkien pohjoisen klubien antamilla valta-kirjoilla. Piirin toiminnan jatkumiseksi päätettiin anoa Kansalliselta Neuvostolta poikkeuslupaa saada toimia kolmen klubin piirinä. Joulukortit tulivat painosta, niitä myydään 2 euron hintaan.

Pohjois-Suomen Messujen toimitusjohtaja Aila Jääski kertoi meille yli 60 vuotta toimineen messujärjestäjän vaihtelevasta ja monipuolisesta toiminnasta pohjoisen alueen messujärjestäjänä. Koulutus-, sisustus-, rakentaja-, kirja- ja seniorimessut mm. ovat oman kohdeyleisönsä löytäneet. Klubimme jäsenille annettiin Martti Kähkösen toimittama messujen 60-vuotisjuhlakirja ”Mitä Pohjois-Suomi tuottaa, tarjoaa ja tarvitsee”.

JOULUKUU

Teatteriravintolaan kokoontui 27 henkilön seurue klubilaisia ja heidän seuralaisiaan nauttimaan erilaisista jouluherkuista. Tarjolla oli jouluinen tapas-lautanen. Rattoisan seurustelun lomassa toki arpojakin myytiin. Onnettaren suosikki Meri Karras sai joulun herkkukorin. Pienellä näyttämöllä esitettiin Sinikka Nopolan kirjoittama edelleen ajankohtainen näytelmä ”Yksiöön en äitee ota”.

TAMMIKUU

Raija Puukan ideoima kokouspaikka oli Oulun Lääkäritalossa toimiva HealthEx. Tutustuimme uuteen suomalaiseen kuntoiluohjelmaan: vain 30 minuuttia ennaltaehkäisevää tehokasta terveysliikuntaa, jota myös liikuntarajoitteiset voivat käyttää, koska kaikki harjoitteet tehdään turvallisesti istuen ja selkä tuettuna. Saimme kaikki varata henkilökohtaisen tutustumisajan, jossa kartoitetaan nykyinen ”rapakunto” ja annetaan tarpeellista ohjausta. Hyvä juttu.

Kokouksessa käsiteltiin IIW:n postia: äänestysliput kesällä alkavalle toimikaudelle IIW;N tehtäviin. Varapresidentiksi esitämme suomalaista Pirkko Kiikkaa ja Boardin jäseniksi vanhaan tapaan esitetään skandinaaveja, eurooppalaisia ja sitten loput tasapuolisesti ympäri maailmaa. Kevään kirjasta keskusteltiin ja äänestettiin.

HELMIKUU

Hallitus oli tehnyt työnsä hyvin, toimihenkilövalinnat tulevalle kaudelle klubiin ja piiriin tehtiin esityksen mukaisesti. Piirikokousedustajat valitaan entisen käytännön mukaisesti: presidentti ja varapresidentti tai sihteeri, kaksi yhdessä. Jos henkilöt ovat estyneet osallistumasta niin klubikokous valitsee edustajan piirikokoukseen. Klubi maksaa kahden virallisen edustajan matka- ja osallistumismaksut. Muille jäsenille annetaan korvauksia taloudellisen tilanteen mukaan.

Kokouksen aluksi kuulimme Tuula Kinnusen mielenkiintoisen esitelmän Kapua Nepali-toiminnasta, kokemuksista kiipeilymatkoillaan Nepalin ylängöillä, yhteistyöstä paikallisten hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa eräällä maailman köyhimmistä alueista sekä ”Mano a mano” – kädestä käteen – poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomasta järjestöstä, joka tukee Nepalissa noin 50 lapsen mahdollisuutta päästä koulutuksen kautta paremman elämän alkuun.

MAALISKUU

Klubin jäsen Paula Rossi antoi meille monipuolisen selostuksen Oulun Yliopiston toiminnasta, sen historiasta, tiedekuntalaitoksesta ja humanistisen tiedekunnan tämän päivän elämästä. Suuren tiedekunnan iloista ja murheista yleisen taloudellisen tilanteen puristuksessa. Ammattitaitoinen henkilökunta on opastamassa ja tukemassa opiskelijoita sekä Suomesta että ympäri maailmaa suoriutumaan tutkinnoistaan.

Kokouksessa käsiteltiin tulevan piirikokouksen käytännön järjestelyjä. Viralliset edustajamme piirikokouksessa olivat Riitta Jouppila ja Marika Marttila. Rahastonhoitaja Ulla Pyyny ja sihteeri Tuula Kareinen ovat tehtävissään piirin edustajina. Päätimme järjestää arpajaiset kokouksen yhteydessä, tuotto tilitetään piirille. Klubilaiset keräävät palkintoja ja tuovat ne tullessaan kokoukseen Holiday Inn hotelliin.

Malawin rankkasateiden aiheuttamaan katastrofiin kerättiin varoja piirin alueelta 534 euroa, jotka lähetettiin Kansallisen Neuvoston välityksellä IIW:n pääkonttoriin, josta apu lähetettiin Malawiin Blantyren paikallisklubille.

Lauantaina 21.03.2015 klubimme järjesti piirikokouksen, jossa oli osallistujia myös Raahesta ja Kajaanista.

HUHTIKUU

Kirjallisuusilta oli kokouksen pääosassa. Pikaisesti käsittelimme tulevan syksyn kokouksien järjestäjiä. Irja Pirinen aloittaa emännöinnin syyskuussa. Lokakuun aiheen valitsee Maija-Liisa Pikkarainen ja marraskuu hoituu Raili Tanskasen toimesta. Merkkitilaukset Saksasta hoitaa Marika Marttila. Henkisesti valmistaudumme jo siihen että Rally mahdollisesti järjestetään Oulussa parin vuoden kuluttua.

Sirkka Mäkelän perusteellinen taustatyö oli jälleen kerran nautinnollista kuultavaa: realistinen, perinpohjainen analyysi ajasta ja paikasta Finladia –ehdokas Tommi Kinnusen esikoisteoksesta ”Neljän tien risteys”.

Olimme esittelemässä toimintaamme Rotarien Piirikonferenssissa Radisson Blue -hotellissa. Ystävyyden Salissa meillä oli oma pöytä erittäin hyvällä paikalla, myimme kortteja, adresseja ja tarroja ja kerroimme toiminnastamme. Tuula Kareinen kävi avajaisissa esittämässä virallisen tervehdyksen IW:n edustajana,

TOUKOKUU

Toukokuun kokouksen pidimme Riitta ja Pentti Jouppilan mökillä Iissä 20.5.15 tuulisena kevätiltana. Riitta tarjosi meille mm. maistuvaa hapankaalikeittoa, johon reseptin hän olio saanut äidiltään. Isäntä Pentti kertoi meille mökin ja Iin historiaa. Lisäksi meille oli pieniä kilpailutehtäviä: Arvioida ison koivun rungon ympärysmitta narun avulla ja etäisyys mökiltä linnuntietä Martinniemen sahan piippuun. Hajontaa riitti molemmissa tehtävissä, mutta oikeitakin vastauksia tuli.

Joukkoomme tuli myös uusi jäsen, Sirkka Viitala, joka oli ainut rohkea uiden kylmässä meressä saunomisen yhteydessä.

Toimintakertomuksen laativat Tuula Kareinen, Iiri Peurakoski ja Maija-Liisa Pikkarainen.

Oulu 08.09.2015